Capaz stadevægten

Denne side er oprettet for at samle de danske informationer om Capaz stadevægten, som i 2009 bliver opstillet 14 stk af. 10 ejet af Danmarks Biavlerforening og 5 i privat eje. Især har jeg lavet nogle vejledninger, som også står på denne side.
Vægten er et tysk produkt, produceret af www.bienenwaage.de

Vægten består af en elektronisk stadevægt, som kan måle vægtændringer med +/- 100 gram. Vægten kan indstilles til at veje op til 12 gange i døgnet. Pt. kan man tilslutte:

  • vægtændringer
  • maks/min temperatur
  • maks/min luftfugtighed
  • yngelrumstemperatur
  • regnvejrsmåler

Til Capaz vægten hører et stykke software, som er godt lavet. Desværre pt. ikke på dansk, men man kan vølge tysk, engelsk og fransk.

Vægten sender pr. mobiltelefon en sms til en e-mail adresse. Hverdag kl. ca. 22.15. Fra denne adresse kan med softwaren downloade de daglige målinger.

Danmarks Biavlerforening har derudover i samarbejde med Thomas Maier, Tyskland, udviklet et honningmeter, som også dagligt henter hovedtallene fra de daglige vejninger og lægger disse direkte ud på nettet.

Brugeren kan korrigere for påsætning af magasiner, fratagning af honning i begge programmer, men det er vigtigt at vide at disse programmer er uafhængige af hinanden.

vaegt