Sofware opsætning

 Den hidtidige opsætning af vægtene har betydet at hver vægt har sendt til den samme e-mail adresse på en server i Tyskland. Det har den fordel at vi får alle data samlet det samme sted. Det er nemt at håndtere at sende data videre til honningmeteret på biavl.dk. Ulempen er nu kommet hvor vi har fået mange vægte. Når man downloader vejedata til sin CAPAZ software, er man på denne måde nødt til at downloade data fra alle vægte. Det kan betyde at man efterhånden kommer op på et meget stort antal mails som skal downloades.

Derfor er vi ved at oprette et nyt system, som gør at hver enkelt stadevægtsvært, kun behøver at downloade egne data. Se grafisk beskrivelse.

Nedenstående beskriver opsætningen til Danmarks Biavlerforenings mail adresser. Det betyder at der skal foreligge en aftale med Danmarks Biavlerforening om at bruge en ??@apis.dk adresse

Punkt 1. Du skal ændre din stadevægts opsætning, således at vejningen sendes til en apis.dk adresse. Se beskrivelse her under konfiguration af vægt.

Punkt 2. Log dig ind på din CAPAZ software (Bee-Scale Database).

graf-1

Her skal du ændrer dine e-mail konto. Klik ind på EDIT gå til OPTIONS

s1

Under options POP ændrer du:

Pop-serveradresse: pop.apis.dk (pop.one.dk)
E-Mailadresse: ??@apis.dk (adresse fås hos Danmarks Biavlerforening)
SSI port: 995
Connection Type2(SSv2)
Password: ****** (Udleveres også af Danmarks Biavlerforening.

s2

Under SMTP ændre du:

SMTP-Serveraddress: customer-smtp.one.com
Sender E-Mailaddress: ??@apis.dk
Sender-ID (PO-box): ??@apis.dk
Sender Password: ******

s3

Husk at trykke på SAVE OPTION.

Herefter henter du dine data ned fra din apis.dk adresse.

FV 28. januar 2009

Note i forhold til installering af den nye software:

A second problem is the SSL support, because the apis.dk server doesn’t support SSL or has another Port. The easiest way is to ask your mail provider supporting SSL connection for the POP3 and SMTP server and which port we need.

The other option is start the software and select Menu/Edit/Options and select Connection Type “No SSL (Port110)” and next go in the SMTP options and select there as connection Type “No SSL (Port 25)”


This issue is only with the new download Software Version 5.2.7.

FV 29.04.14