Temperatur af yngelrum

Installering af yngelrumsmåleren
Installering af yngelrumsmåleren er meget let.
På vægten sidder der et stik som hedder COMPUTER. Det skiftes med stikket fra temperaturmåleren. Husk at skrue stikket fast. Således er  temperaturmåleren installeret.

t-1

t-2

Placering af måleren
For at måleren kan have sin optimale funktion, skal den sidde i centrum af bierne – dvs. sige om vinteren i vinterklyngen. Det kan evt. være nødvendigt at flytte måleren i løbet af vinteren. Dette kan gøres når man tilser sin bigård i løbet af vinteren.
Jeg er ikke helt afklaret med hvordan måleren skal placeres i/på kassen. Jeg har valgt at lade ledningen gå udenpå kassen. I readan-kasser er vi så heldige at der er ventilations huller lige under låget. Da jeg bruger plastic som dæksmateriale har jeg blot boret et lille hul i plasten og stukket føleren ned midt i klyngen. Vi er åben for andre forslag og du er nødt til at finde frem til den bedste løsning for dig.

t-3

t-4

Formålet med måleren
Sidder mleren rigtig – i centrum af bierne – så vil den (håber vi) kunne give os en god indikation af yngelmængden i bifamilien. Temperaturen falder i yngefri perioder. Det vil sige at om
efteråret kan vi se hvornår bifamilierne er yngelfri og dermed forhåbentligt give en fornuftig rådgivning omkring hvornår oxalsyrebehandlingen skal sættes i gang. Det samme gælder for
foråret hvor vi kan se hvornår yngelproduktionen går i gang.

Korrektion af måling
Når måleren sluttes til første gang vil den vise forkert måling ved de første målinger (hos mig 66 grader på dag 1 og 32 grader på dag 2. Dette skal man lige korrigere for på vores internetportal.
Korrigere til samme værdi som den efterfølgende dag.

(Efteråret 2008)