Vært

De fleste vægtværter er frivillige og passer en af Danmarks Biavlerforenings stadevægte. Men der er også private vægtværter, der stiller deres vægt og data til rådighed for honningmeteret. Det har en stor værdi at samle alle disse data.

Som man kan se, findes der også vægte i især Norge, Sverige og Estland. Vi påtager ingen ansvar for disse vægte.

Vi stiller ganske enkle krav til vores vægtværter. At de er engageret og gør en indsat for at holde vægten i gang hen over især sommeren. Vigtigt er det at batteriet holdes opladet, ellers går det i stykker. Formålet er at vægten står under en middel til god bifamilie. Vi vil gerne se hvad en bifamilie kan præstere i lokalområdet. Ved sværmning bør vægten flyttes til en ny bifamilie. Det sammen gælder jo også når en bifamilie dør.

Desuden skal vært når der laves større indgreb i bifamilien, så som magasin på, honningfratagning eller varroa behandling logge sig in på honningmeteret og lave en vægt korrektion.

Som det kan ses, stilles der ikke store krav til vores værter.